Privatnost

Naš web sajt ne koristi nikakve specijalne kolačiće / Cookie za praćenje bilo kakvih aktivnosti naših posjetioca.

Naš web sajt jedino u izuzetnim situacijama može posjedovati Cookie koje kreira Google Analytics ili Facebook.

Web sajt je baziran na osnovnoj WordPress platformi i ne tražimo nikakve informacije od Vas.